Løn & Ferie

Aftaler, tillæg og arbejdstid – hold styr på rettighederne

Når det drejer sig om jura og aftaler

dofk og DFKF har sammen aftalt rammerne for frisørbranchen, den såkaldte overenskomst. Derfor har vi styr på fagets regler og rettigheder, når det gælder løn, tillæg, overarbejdsbetaling, varsling af overarbejde, barsel, ferie og ret til efteruddannelse – og det er både for dig, der er selvstændig frisør, og dig der er assistent eller elev.

Spørgsmål vi typisk hjælper vores medlemmer med

  • Får jeg det rigtige i løn?
  • Hvor mange ferie-fridage har man som frisør?
  • Hvem bestemmer, hvornår jeg må holde sommerferie?
  • Hvornår skal der betales tillæg og overarbejdsbetaling?
  • Hvornår kan man forlange en lægeerklæring/friattest?

Vi er til for dig, der er frisør

Som moderne fagorganisationer har vi tæt kontakt med vores medlemmer, for det er dine behov, ambitioner og drømme, vi dagligt arbejder for. Det er dofk og DFKFs aftale for frisørbranchen og ikke lovgivningen, der garanterer dig eksempelvis minimumsløn, løn under barsel, barns sygedag og ret til betalt uddannelse i arbejdstiden. Og allervigtigst løser vi dagligt medlemmers udfordringer.

Brug os til at opnå det, du drømmer om

Stå stærkt i din karriere som frisør